e-katalog
E-ALIŞVERİŞ

Çevre Politikamız

Q?Çevre Potikamız
A.

alagozlergida.com

Firmamız çevre mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirerek, ‘’Çevre İzin Belgesi’’ almış olup bu kapsamda iyileştirme için, çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlara çevre konulu eğitimler vererek çevre bilincini arttırmakta, çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, atıkların kaynağında azaltılması için çalışmalar sürdürmekte, atık bertaraflarını mevzuatlara uygun yapmakta, küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuatı, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak çevre çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutmak,
Doğal kaynakların mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanılması ve uygun maliyetli oldukları taktirde kaynakların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak,
Faaliyetleri sonucu oluşan atıkları, mümkün olduğunca kaynağında azaltmak, geri dönüşüm faaliyetleri ile minimize etmek, mümkün olmadığı durumlarda doğaya zarar vermeyecek şekilde atıkların bertarafını sağlamak,
İşletme ile ilgili kararların alınması sürecinde uygulanabilirlik ölçüsünde çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin de dikkate alınmasını sağlamak,
Faaliyetlerinin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmak,
Çevre yönetim sistemi uygulamaları ile çevre yönetim kültürü oluşturmak ve çalışanlarının çevre bilincini arttırmak,
Sürekli gelişimi sağlamak amacı ile çevre hedefleri belirlemek,
Küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımı konusunda azami çalışmaları sürdürmek,
Çevre performansını açık, doğru ve ölçülebilir olarak bildirmek konularında duyarlı ve sorumluluk sahibi bir tavır sergilemek Alagözler Gıda tarafından taahhüt edilmektedir.